KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma bezešvá podprsenka
e-shop zdarma stahovací bermudy
e-shop zdarma stahovací body
e-shop zdarma stahovací boxerky
e-shop zdarma stahovací kalhotky a tanga
e-shop zdarma stahovací korzet a pás
e-shop zdarma stahovací košilky
e-shop zdarma stahovací legíny
e-shop zdarma stahovací šaty a tuba
e-shop zdarma stahovací šortky
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

 Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka nakupujícího v internetovém obchodě stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz (dále jen Kupující).

 b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

4. Cena a placení

Ceny uvedené na WWW stránkách stahovaci-pradlo.eshop-zdarma.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

5. Platební podmínky

 

Ceny za poštovné platné pro území ČR.

 

Dobírka: 109,- Kč
Pokud si objednáte zboží na dobírku, zaplatíte za něj v hotovosti při přebírání zásilky od poštovního doručovatele.

Bankovním převodem: 82,- Kč
Číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělíme e-mailem po potvrzení a převzetí Vaší objednávky.  Ihned po obdržení Vaší platby Vám objednané zboží odešleme. Pokud však platbu neobdržíme do 10 dnů od odeslání tohoto e-mailu, bude objednávka stornována. Proto nás, prosím, kontaktujte v případě, že se s platbou opozdíte.

V hotovosti při převzetí: 0,- Kč
Pokud si zboží vyzvednete osobně, můžete jej zároveň zaplatit v hotovosti v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 – Starý Harcov.

 

Při nákupu zboží nad 1999,- Kč: 0,- Kč

 

Ceny za poštovné platné pro území SR.

 

Zboží na Slovensko zasíláme pouze po předchozí platbě bankovním převodem. Poštovné účtujeme jednotné za jakékoli množství objednaného zboží 200,-Kč. Po přijetí platby obratem zasíláme zboží na Vaši uvedenou adresu.

Zboží na Slovensko na dobírku nezasíláme - děkujeme za pochopení.

 

6. Dodací podmínky

Česká pošta
Zboží zasíláme pomocí České pošty "Profi balíkem". Česká pošta doručí zásilku do 24 hodin od odeslání. Pokud není zásilka doručena, zůstává na Vaší dodací poště uložena 7 dní. O odeslání zásilky Vás předem informujeme e-mailem, pokud vám zásilka v následujících 2 pracovních dnech není doručena, obraťte se ve vlastním zájmu na svou doručovací poštu. Faktura a daňový doklad jsou vždy přiloženy v označeném balíku.

Osobní odběr
Objednané zboží si také můžete osobně vyzvednout v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 – Starý Harcov.

7. Poplatek za nepřevzetí dobírky

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. V případě neuhrazení těchto nákladů budou tyto případy postoupeny právní kanceláři SPOLAK s.r.o. k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den. K této částce bude připočítán manipulační poplatek 100,-Kč. Toto nepříjemné opatření je obranou proti dodatečným nákladům, které bychom museli jinak promítnout do ceny zboží nebo zasílacích služeb, takže ve výsledku je toto přínosem hlavně pro Vás zákazníky. Děkujeme za porozumění a pochopení. Naší snahou je především spokojený zákazník.

 

8. Záruka na zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Na veškeré nabízené zboží poskytujeme dle zákona 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží se záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobků. Kratší životnost výrobku v takovém případě není možné považovat za vadu, kterou by bylo možno reklamovat.

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či údržbou zboží. Informace o správné údržbě textilního zboží jsou uvedeny na každém obalu či výrobku.

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

7121 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!